Projektien erilaiset tapahtumat

LAB-ammattikorkeakoulun erilaisissa projekteissa tapahtuu paljon. On avoimia ovia, työpajoja seminaareja, tempauksia, koulutuksia, tutustumiskäyntejä ja messuja. Tapahtumia järjestetään projektikohtaisesti sekä yhdessä muiden kanssa; tässä kirjoituksessa pohditaan tapahtumien järjestämistä yleisesti.

Miksi tapahtuma?

Usein jonkinlainen tapahtuma on kirjoitettu jo projektisuunnitelmaan ja ne voivat olla siis projektin onnistumisen indikaattoreita, joita rahoittaja seuraa. Tapahtuma on hyvä keino saada tavoitettua isompaa ihmisjoukkoa, jotka kuuluvat projektin kohderyhmään. Projekteilla halutaan kehittää asioita tai luoda täysin uusia ratkaisuja tiettyihin haasteisiin, oli kyse sitten ainutlaatuisen ensihoidon oppimisympäristön kehittämisestä (LAB 2022) tai liiketoiminnan kehittämisestä nopeasti kokeillen (LAB Paja 2023).

Kuva 1. LAB Paja näkyi ja kuului myös valtakunnallisessa hanketapahtumassa, Midas Expossa helmikuussa LABin Mukkulan kampuksella Lahdessa. (Kuva: Minna Tynkkynen)

Millainen tapahtuma?

Ei ole järkeä järjestää tapahtumaa vain tapahtuman vuoksi.  Jokaisessa projektissa tulee miettiä perussyy, miksi tapahtuma halutaan järjestää. Kaikki varmasti tahtovat levittää tietoisuutta omasta tekemisestään, joten silloin kannattaa järjestää suurempaan yleisöön vetoava tapahtuma. Jos taas keskitytään siihen mikä projektin syvin tarkoitus on, niin aktiviteetteja voidaan kohdistaa suppeammalle joukolle ja järjestää vaikkapa työpajoja.

LAB Paja (LAB Paja 2023) on suunnattu yrityksille ja yritysten liiketoiminnan uuden luomiseen. Ensimmäinen Pajan tapahtuma olikin suunnattu suuremmalle joukolle, jotta saadaan mahdollisimman monta yrittäjää projektista tietoiseksi. (Tynkkynen 2022.) Tämän jälkeen Pajassa onkin keskitytty siihen itse koko projektin syvimpään olemukseen eli liiketoiminnan ketterään kehittämiseen. Tähän sopivat parhaiten eri aihepiirien ympärillä pyörivät työpajat, jossa yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat pääsevät itse pyörittelemään ideoita toisten vertaisiensa yrittäjien kanssa sekä nopeasti kokeilemaan näitä käytännössä. Työpajoja on järjestetty niin uuden luomisen oivalluksien, ratkaisujen löytymisen kuin asiakasymmärryksenkin tiimoilta.

Työpajat, webinaarit, Kirjoittajien kioski 

Seuraava isompi työpaja järjestetään 10.5.2023. Se on otsikoitu nimellä Kehitä kokeillen, ja sitä fasilitoi asiantuntijana Sami Paju, joka on paitsi yksi Kehitä kokeillen -kirjan kirjoittajista myös kehitystoiminnan ja organisoitumisen asiantuntija (Filosofian akatemia 2023).

Työpajoihin Pajassa otetaan rajattu joukko ihmisiä, jolloin jokaisen yrityksen omasta haasteesta voidaan puhua ja sitä voidaan ideoida yhdessä. Työpajat ovat siis henkilökohtaisempia tapahtumia isoihin seminaareihin verrattuna. Työpajojakin voidaan järjestää eri tavoin. Usein ne ovat learning cafe -tyylisiä, joissa yhteisten aiheiden ympärille pääsevät kaikki osallistumaa keskustelemalla ja vaihtamalla ajatuksia. (Innokylä 2023.) Seuraavassa työpajassa osallistujille on yksi yhteinen haaste, jota he käyvät selvittämään nopeasti kokeillen erilaisia toimintatapoja.

Pajalla on myös ollut ja tulee olemaan webinaareja, jotka ovat enemmän luentomaisia yleisen tiedon jakamista varten, vaikka niissäkin on keskusteluosio varattuna.

Uutena säännöllisen toiminnan kokeiluna alkoi LABin Mukkulan kampuksella maaliskuussa Kirjoittajien kioski, jonka tarkoituksena on edistää tekstin tuottamista: kerran viikossa on mahdollisuus kysyä vinkkejä ja neuvoja henkilökohtaisesti.

Jokaisen projektin tuleekin itse päättää omaan toimintaansa sopivin muoto järjestää erilaisia aktiviteetteja.

Kirjoittaja

Minna Tynkkynen on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija. Hän työskentelee LAB Pajan projektipäällikkönä ja työstää YAMK-opinnäytetyötä liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta.

Lähteet

Filosofian akatemia. 2023. Ihmiset. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://filosofianakatemia.fi/ihmiset/sami-paju/

Innokylä. 2023. Learning cafe eli oppimiskahvila. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://innokyla.fi/fi/tyokalut/learning-cafe-eli-oppimiskahvila

LAB. 2022. LABlanssi – Etelä-Karjalan ensihoidon oppimisympäristö. Hanke. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/lablanssi-etela-karjalan-ensihoidon-oppimisymparisto

LAB Paja. 2023. LAB Paja. Uusi tapa nähdä ja tehdä. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://www.labpaja.fi/

Tynkkynen, M. 2022. Oivalluksien aamussa ideointia ja innovointia. LAB Focus. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/oivalluksien-aamussa-ideointia-ja-innovointia/

Artikkeli on julkaistu 2.5.2023 LAB Focus -blogissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/projektien-erilaiset-tapahtumat/

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *