Monialaisen yhteistyön hyödyt kokeilukulttuurissa

Olen jo aiemmin kirjoittanut monialaisesta yhteistyöstä blogiartikkelissa, jossa kerroin omista kokemuksistani eri tahojen kanssa työskentelystä (Tynkkynen 2021). Tällä kertaa haluan painottaa LAB Paja II -hankkeessa (LAB 2023, tekstissä myöhemmin Paja) yrittäjille esiin tulleita etuja, kun hankkeessa on saatavilla monialainen asiantuntijoiden joukko.

Pajassa on asiantuntijoita liiketalouden, muotoilun, hyvinvoinnin ja tekniikan aloilta, kaikki oman alansa rautaisia ammattilaisia. Pajalla on Lahdessa myös fyysinen tila, jossa yrittäjien kanssa voidaan toteuttaa erilaisia toimenpiteitä yritystoiminnan kehittämiseksi.

Pajaa ei ole rajattu millekään tietylle toimialalle, ja tämä tuo toimintaan laajuutta. Pyrimme aina tuomaan esiin sitä, miten monialaista toimintamme on. Monialaisuutta ja moniammattilaisuutta käytetään usein rinnakkaisina termeinä, toisaalta kuitenkin monialaisuus usein mielletään hallinnon ja eri tieteenalojen yhdistäväksi toiminnaksi ja moniammattilaisuus taas on eri alojen ammattilaisten toimintaa. Pajassa kaikki tämä yhdistyy.

Pyrimme yhdistämään eri alojen yrityksiä yhdessä kehittämään omaan toimintaansa. Toimimme sparrausapuna ja fasilitoijina, mutta ohjaamme yrityksiä huomaamaan, kuinka jonkin muun alan ammattilainen toimii ja pystyisikö sieltä ottamaan oppia ja ajatuksia omaan liiketoimintaan. Eri tilaisuutemme ovatkin synnyttäneet vilkasta keskustelua osallistujissa sekä pohdintaa oman toiminnan ympärillä.

Kuva 1. Kehitä kokeillen -työpajan alustus LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella 10.5.2023. (Kuva: Minna Tynkkynen)

Pajan toiminta käytännössä

Pajassa on järjestetty eri otsikoilla kulkevia työpajoja, joissa aiheet ovat liikkuneet asiakasymmärryksestä kokeilevaan kehittämiseen. Osallistujia on ollut niin hyvinvoinnin, muotoilun kuin tekniikankin aloilta, ja haasteita on ollut tuotekehityksestä rekrytointiin ja yrityskumppanuuden hyötyjen puntarointiin.

Työpajojen lisäksi Pajassa on ollut webinaareja ja seminaareja, joissa vierailevat puhujat ovat antaneet monille ajattelemisen aihetta siitä, kuinka aina kannattaa kokeilla uutta ja käytännön esimerkkejä, kuinka niitä nopeita kokeiluita voi tehdä. Iso esimerkki on Ikea: ensimmäisenä avajaispäivänä varastohenkilökuntaa ei ollut riittävästi, päästettiin asiakkaat varastoon ja loppu on jo historiaa, jonka kaikki tuntevat. (Paju 2023).

Tuotekehittelyissä on ollut muun muassa perinteistä korusuunnittelua kuten myös hyvinvointiin liittyviä tuotteita. Perinteisen ideoiden pallottelun ja sparrauksen lisäksi on käytännössä päässyt kokeilemaan erilaisia tekniikoita esimerkiksi muotoilun pajatiloissa asiantuntijan avustuksella.

Pajan toiminnassa mukana olevilla yrityksillä on ollut tarvetta niin kainalosauvana olemiselle kuin sille kokeilemisellekin. Pääpaino meillä on kuitenkin kokeilevassa kehittämisessä, joten yrityksiä on kannustettu nopeisiin kokeiluihin vuosien suunnittelun sijaan. Useita kokeiluita on menossa, tällä hetkellä muutama yrittäjä esimerkiksi kokeilee eri puuntyöstöön liittyviä koneita, jotka sopisivat parhaiten kehitteillä olevan tuotteen valmistukseen.

Kirjoittaja

Minna Tynkkynen on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija. Hän työskentelee LAB Pajan projektipäällikkönä ja työstää YAMK-opinnäytetyötä liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta.

Lähteet

LAB. 2023. LAB Paja II. Hanke. Viitattu 22.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lab-paja-ii

Paju, S. 2023. Kehitä kokeillen -työpaja. LAB Paja II. Lahti. 10.5.2023.

Tynkkynen, M. 2021. Kokemuksia monialaisesta yhteistyöstä LABissa. LAB Focus. Viitattu 22.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/kokemuksia-monialaisesta-yhteistyosta-labissa/

Artikkeli on julkaistu 29.5.2023 LAB Focus -blogissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/monialaisen-yhteistyon-hyodyt-kokeilukulttuurissa/

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *